Home

Tibet

Bod - Xizang

SEARCH ENGINES - MOTEURS DE RECHERCHE - MOTORES DE BUSQÚEDA - SUCHMASCHINEN

DMOZ
Tibet search! (Mountain View, California, United States)

DMOZ
Hanyu (GB) Tibet search! (Mountain View, California, Meilìjian Hézhongguó)

TIBET AUTONOMOUS REGION > China

Population - 1950: 1,140,000 - 2000: 2,620,000 - 2014: 3,180,000
Per Capita Income (2008) - 1,382 Euro / 1,815 US Dollars per year

Tibetan Language Family: <Tibet>.. Bhutan

Tibet borders: Nepal .. Bhutan .. India